بلاگ و اخبار

1402/12/16

استمرار برنامه های پروازی اربعین از فرودگاه بین المللی پیام

ادامه مطلب

1402/12/16

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به یکی از قطب های اقتصاد دیجیتال در آینده نزدیک

ادامه مطلب

1402/12/16

حضور ۱۲۰ شرکت در نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام

ادامه مطلب

1402/12/16

برگزاری ۲۰ پنل تخصصی در نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام

ادامه مطلب

1402/12/16

آغاز به کار نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام از امروز شانزدهم اسفند ۱۴۰۲

ادامه مطلب