زمان و مکان رویداد

محل برگزاری 

فــــــرودگاه بین‌المللی پیام 

 

زمان برگزاری

16  الی  19  اسفندماه ۱۴۰۲