ارتباط با ما

 

شماره تماس دبیرخانه رویداد:

تلفن: 02633171212 

موبایل: 09123495039

 

محل برگزاری و دبیرخانه رویداد:

آدرس: کرج، مهرشهر، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام