ترمینال

ترمینال، فضایی برای گردهم آمدن و شنیدن نقطه نظرات متخصصین، خبرگان و فعالان صنعت هوایی است. 
همچنین نگاه به این صنعت از دریچه نوآوری و فناوری.
در این استیج، نشست‌ها، سخنرانی‌ها و گفتگوهایی با تمرکز بر محورهای نمایشگاه صنعت هوایی پیام تدارک دیده شده‌است تا شرکت‌کنندگان بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.