دعوت امام جمعه کرج از مردم برای بازدید از نمایشگاه صنعت هوایی پیام


1402/12/19
به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه صنعت هوایی پیام، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج، برپایی نمایشگاه صنعت هوایی  در فرودگاه پیام را به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردها بیان و تاکید کرد که مردم البرز به دیدن آن روند .
وی  از مدارس و گروه های فعال مساجد خواست تا به دیدن نمایشگاه صنعت هوایی در فرودگاه بین المللی پیام رفته و دستاوردهای کشورمان را در این بخش از نزدیک مشاهده کنند .