بلاگ و اخبار

1402/12/5

غرش جنگنده‌های ایرانی در نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام

ادامه مطلب

1402/12/1

آغاز ثبت نام بازدیدكنندگان نمایشگاه صنعت هوایی پیام از طریق سایت https://payamairshow.com/

ادامه مطلب

1402/12/1

هنرنمایی خلبانان ایرانی در نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام

ادامه مطلب

1402/11/1

آغاز ثبت‌نام خبرنگاران برای حضور در نمایشگاه صنعت هوایی پیام

ادامه مطلب

1402/10/27

فرودگاه پیام كاندید راه‌اندازی نمایشگاه دایمی در حوزه صنعت هوایی كشور

ادامه مطلب